GÜNDEM

İçişleri Bakanlığı harekete geçti! Araç sahipleri dikkat!

İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığının 2023’e ilişkin Yıllık Programı doğrultusunda  trafik kazası kaynaklı ölümlerin en aza düşürülmesi için harekete geçti. Buna göre can kayıplarının önlenmesi için yeni denetim ve eğitim uygulamaları hayata geçirilecek.

Cumhurbaşkanlığının 2023’e ilişkin Yıllık Programından derlenen bilgilere göre, güvenlik hizmetlerinin sunumunda kalite ve etkinliğin artırılması, güven ve huzur ortamının sağlanması, güvenlik birimlerinin kapasitesinin güçlendirilmesi için yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Uyuşturucuyla mücadele, sanal güvenlik ve diğer alanlara ilişkin verilerin paylaşıldığı programda trafik güvenliğiyle ilgili tedbirlerin de yer aldığı programda, kara yolu trafik kazalarından kaynaklı ölüm, yaralanma ve hasarların en aza indirilmesi sağlanacağı belirtildi.

Trafik kazası kaynaklı ölüm, yaralanma ve hasarların en aza indirilmesi için yol kullanıcılarının hata yapacağını kabul eden ve yol güvenliğini trafik sistemi içerisindeki tüm aktörlerin ortak sorumluluğu olarak gören “Güvenli Sistem Yaklaşımı” benimsenecek ve kurumsal yapı tesis edilecek.

Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm Kurulu, Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi İzleme ve Yürütme Kurulu ile İhtisas Gruplarının toplantılarının periyodik olarak yapılmasına devam edilecek.

2021-2023 Eylem Planı kapsamında, 441 performans göstergesinin hayata geçirilmesi için kurumlar arasında eş güdümün sağlanması, gelinen aşamanın izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik faaliyetler sürdürülecek.

2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi’nin ikinci uygulama adımı 2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı, paydaş kurumlarla hazırlanacak.

En üst seviyede trafik güvenliğinin sağlanması için yol teknolojilerindeki gelişmelerden da faydalanılacak. Trafik güvenliği konusunda yol kullanıcıları bilinçlendirilecek. 80 milyon araç ve sürücüye hedef planlı denetimler kapsamında trafik denetimi yapılacak.

Trafik kazasından kaynaklanan can kayıplarının yüzde 8,3’e düşürülmesi için en çok kaza yapan kusurlu sürücülerden 5 binine “Güvenli Sürüş Kuralları Eğitimi” verilecek. Bu kapsamda 3 eğitim filmi hazırlanıp bu eğitimlerin sosyal medya üzerinden kullanılması sağlanacak.

Trafik güvenliği ile ilgili yol kullanıcılarını bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için eğitim materyalleri bastırılacak. Trafikte güvenli davranma alışkanlığı kazandırmak amacıyla bireylere küçük yaşta trafik güvenliği eğitimlerine devam edilecek.

Kazalara karışan araç türlerinin istatistiki bilgilerin çıkarılıp bu araçların kaza analizlerine göre özel denetimler yapılacak.

Başa dön tuşu