DÜNYAEKONOMİKOBİM TÜRKİYEYEREL HABERLER

Beş G20 ülkesi güçlerini etki yatırımı için birleştirdi

Beş G20 ülkesi güçlerini etki yatırımı için birleştirdi

Etki Yatırımları için Güç Birliği Raporu, Türkiye’nin MIKTA platformu dönem başkanlığı kapsamında, beş G20 üyesi ülkeden (Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya) oluşan bölgeler arası çalışma grubu tarafından hazırlandı. Rapor, 15 Aralık 2022 Perşembe günü düzenlenen MIKTA yan etkinliğinde çevrimiçi olarak kamuoyuna sunuldu. Rapor kapsamında, beş ülkenin Ulusal Danışma Kurulları, etki yatırımı ekosistemlerini geliştirmek için ülkeler arasında iş birliğine yönelik fikirler oluşturmak üzere Global Steering Group (GSG) ile birlikte çalıştılar.

Yaşadığımız toplumların, insanlara ve gezegene fayda sağlayan daha sürdürülebilir ekonomik kalkınma modellerine geçmesi gerektiğine dair büyüyen bir küresel fikir birliği bulunuyor. Politika ve özel sektör temsilcileri, bu değişimi sağlamak için iddialı taahhütler ortaya koyuyor. Bunlar arasında Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ve iklim değişikliği anlaşmaları (Net Sıfır taahhütleri ve Paris Anlaşması gibi) yer alıyor.

15 Aralık’ta MIKTA yan etkinliğiyle lansmanı gerçekleşen Etki Yatırımları için Güç Birliği raporu, beş MIKTA ülkesindeki etki yatırımının mevcut durumunun yanı sıra yerel düzeydeki önemli zorluklar, fırsatlar ve politika önerilerini vurguladı. Etki Yatırımları için Güç Birliği raporu, Global Steering Group for Impact Investment (GSG) desteği, Meksika, Endonezya, Kore Cumhuriyeti ve Avustralya’dan proje ortaklarının değerli katkılarıyla Etki Yatırımı Danışma Kurulu Türkiye (EYDK) öncülüğünde hazırlandı.

Rapor, etki yatırımını sürdürülebilir finans alanında hızla büyüyen ve gelecek vadeden bir yatırım uygulaması olarak sunmayı ve ayrıca MIKTA ülkeleri arasında ve etki yatırımı ekosistemleri ile politika yapıcılar arasında daha fazla iş birliğini teşvik etmeyi amaçlıyor.

MIKTA platformu, iş birliğinin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki ayrımları ortadan kaldırabileceği ve önemli konularda uzlaşma sağlayabileceği fikri üzerinde çalışan beş G20 üye ülkesinden oluşan bölgeler arası bir gruptur.

Rapor, önemli bir ilk kaynak
Etkinlik, Etki Yatırımı Danışma Kurulu Başkanı Şafak Müderrisgil’in açılış konuşmasıyla başladı. Şafak Müderrisgil konuşmasında, “Rapor, MIKTA ülkeleri için etki yatırımı bağlamında nerede durduklarını ve ulaşmayı öngördükleri hedefleri gösteren önemli bir ilk kaynak olmakla birlikte, ülkelerin kendi hükümetleri ile etki yatırımı politikalarının oluşturulmasında ve MIKTA platformu çerçevesinde işbirliklerinin sağlanması için gerekli zemini hazırlıyor” sözleriyle GSG ağında yer alan beş ülke Ulusal Danışma Kurulu desteğiyle oluşturulan raporun önemi ve gelecek dönemdeki potansiyel iş birliklerine değindi.

Etki Yatırımı, MIKTA ortaklığı için gelecek vadeden bir iş birliği alanı
MIKTA 2022 dönem başkanlığını yürüten Türkiye Cumhuriyeti adına Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdürü ve Büyükelçi Esen Altuğ, etki yatırımının MIKTA ülkeleri için önemini, iş birliği potansiyelini vurgulayarak, “Türkiye halihazırdaki MIKTA Başkanı olarak, Ulusal Danışma Kurulumuz tarafından düzenlenen etki yatırımı tartışmalarına katılmaktan memnuniyet duyuyor. Etki Yatırımı, MIKTA ortaklığı için yeni ve gelecek vadeden bir iş birliği alanı olacak” dedi ve diğer MIKTA ülkelerinin dışişleri bakanlıklarına iş birliği çağrısında bulundu.

MIKTA Ulusal Danışma Kurulu temsilcileri panelde konuştu
Büyükelçi Esen Altuğ’un konuşmasının ardından GSG Politikalardan Sorumlu Yöneticisi Sebastian Welisiejko moderasyonunda MIKTA Ulusal Danışma Kurulu temsilcilerinin katıldığı bir panel gerçekleştirildi. Panelde MIKTA NAB’leri, iş birliğini güçlendirmek, 2023 yılı için bir takip raporu hazırlamak ve bölgeler arası bir iş birliği platformu oluşturmak için üç ayda bir araya gelme sözü verdiler.

  • Sebastian Welisiejko, GSG, Politikalardan Sorumlu Yöneticisi

“Etki sermayesi ve özel sermaye, sosyal ve çevresel kalkınmaya yönelik ortak isteklerimizi yerine getirmede büyük bir rol oynuyor. Önümüzde duran göz korkutucu zorluklara yanıt vermek için yalnızca kamu bütçeleri yeterli değil. Bu nedenle, hükümetin desteğiyle özel sermaye, gerçekten etkili olan nihai hedefimize ulaşmak için bu zorlukları etkili ve şeffaf bir şekilde ele alma seferberliğimize yardımcı olabilir.”

  • Carolina Puerta, Alianza por la Inversión de Impacto México, Genel Müdür

“Meksika bağlamında, etkinin ne olduğu konusunda farkındalığı artırmak ve etki yatırımı ile ilgili terminolojiye ilişkin bilgileri yaymak çok önemli. Finans sektörünün sorunlarına bir çözüm olarak etki yatırımını görmesi ve bu konuda harekete geçmesi onlar için çok umut verici bir fırsat. Özel sektör de benzer şekilde etki yatırımına daha fazla dahil olmaya çalışmakta.”

  • Romy Cahyadi, Instellar, Genel Müdür (Endonezya)

“Asya’daki etki yatırımı ekosistemi, çeşitli güçler ve paydaşların bir araya gelmesiyle çok hızlı büyümekte. Hükümetle birlikte çalışarak, bizi başarıya götürmek için gelecek yılın başlarında güçlü bir eylem planı hazırlamayı umuyoruz.”

  • Chul Woo Moon, Kore Cumhuriyeti Ulusal Danışma Kurulu, Başkan

“Kore’de mükemmel fırsatlar ortaya çıkmakta ve etki yatırımı uygulamalarını iklim teknolojisine, adil geçişe, istihdama, covid sonrası sosyal refaha ve uluslararası kalkınma yardımlarına yerleştirmek için ilgili politika desteklerine acilen ihtiyaç bulunmakta.”

  • Şafak Müderrisgil, Etki Yatırımı Danışma Kurulu, Başkan

“EYDK, GSG üyesi olduğundan beri küresel etki yatırımı ortamında bir aktör haline geldi. Her yerde olduğu gibi, Türkiye’de de etki yatırımı için farkındalık yaratma ve kapasite geliştirme devam eden bir süreç olarak öne çıkıyor. Sosyal etki tahvilleri ve etki fonları gibi etki yatırım araçları için özel ve karma sermayeyi harekete geçirmek, önümüzdeki dönemde önceliğimiz olacak.”

  • David Hetherington, Impact Investing Australia, Genel Müdür

“Yeni Avustralya Hükümeti, etki yatırımı konusunda hevesli ve Etki Yatırımı Görev Gücü’nden 2020 tavsiyelerini yeniden gözden geçirmesini istedi. Avustralya Ulusal Danışma Kurulu, II etki yatırımı toptancısı kurulması da dahil olmak üzere Görev Gücü için bu tavsiyeleri geliştiriyor.”

Son olarak, MIKTA ülkelerinin Ulusal Danışma Kurulları, etkinliğin kapanışında 2023 yılı için en öncelikli konularını paylaştılar:

Meksika: Kavramların ve anlatının aynı düzlemde olmasını sağlamak ve farkındalığı artırma.
Endonezya: Erken etki yatırımı için karma bir finans fırsatı oluşturmak.
Kore Cumhuriyeti: Kore hükümeti ve özel sermayenin desteğiyle bir iklim etki fonu oluşturmak.
Türkiye: İslami finans ve etki yatırımının güçlerini birleştirmek.
Avustralya: Bir etki yatırımı toptancısını* (wholesaler) garanti altına almak.

Başa dön tuşu